Nieuwe clozapine gebruikers (Nederlands)

In dit onderzoek (CLOZIN) wordt er gekeken naar clozapine behandeling bij psychotische stoornissen. Hiermee wordt schizofrenie, schizofreniforme stoornis, schizo-affectieve stoornis en psychotische stoornissen niet anders omschreven (NAO) bedoeld. Bij deze stoornissen is er bijvoorbeeld sprake van het horen van stemmen.  Behandeling van zulke symptomen zijn vaak antipsychotische medicatie. Wanneer er een aantal geprobeerd zijn, zonder voldoende effect, wordt clozapine ingezet. Omdat dit vrij laat in het ziekteproces is, proberen wij in dit onderzoek een tool te maken dat psychiaters in de klinieken kan helpen te voorspellen wie er goed reageert op clozapine en wie welke bijwerkingen ontwikkelt. Dit wordt gedaan door middel van 3 bezoeken waarbij een bloedafname en een vragenlijst wordt afgenomen. Met behulp van een bloedafname kan het DNA onderzocht worden.

Wat voor patiënten zoeken we?
Om dit te onderzoeken zijn er 300 patiënten met psychotische stoornissen nodig.

Wij zoeken mensen die:
1) Gediagnosticeerd zijn met schizofrenie, schizo-affectief of schizofreniforme stoornis.
2) Clozapine gaan gebruiken.
3) De Nederlandse taal spreken en lezen.
4) In staat zijn zelfstandig te beslissen over hun deelname aan dit onderzoek.
5) 18 jaar of ouder zijn.

Patiënten kunnen niet meedoen als:
1) Ze onvrijwillig zijn opgenomen onder de ‘inbewaringstellingsregeling’ (IBS).
2) Ze de ziekte van Parkinson hebben.

Wat wordt er precies gedaan bij het bezoek?
Als u meedoet aan CLOZIN nemen we drie keer bloed af (37.5 milliliter in totaal). Dit proberen we te doen tijdens uw routine bloedafnamen. Meestal wordt u niet extra geprikt. Bovendien neemt de onderzoeker enkele vragenlijsten bij u af over de effecten en de bijwerkingen die u ondervindt. De studie bewaart uw gegevens onder een code, niet onder uw naam. Hierbij houden we ons aan de privacy wetten. De bezoeken kunnen ook bij u thuis plaatsvinden.

Elk bezoek zal ongeveer één uur en 20 minuten duren. De bezoeken zullen plaatsvinden voordat u clozapine gaat nemen of in 10 dagen na start, tussen 4 en 12 weken en na 6 maanden na het starten met clozapine. Voor het onderzoek onderzoeken wij u dus drie keer.

Is deelname vrijwillig?
Deelname is compleet vrijwillig. Als u besluit niet mee te doen, hoeft u verder niets te doen. Het is in dat geval niet nodig om uit te leggen waarom u niet wilt meedoen. De beslissing heeft geen invloed op de zorg die u ontvangt. Als u meedoet, kunt u zich altijd bedenken en op elk tijdstip uw toestemming intrekken, zonder dat u hoeft te vertellen waarom.

Wat krijgt u er voor terug?
Voor uw deelname aan het onderzoek ontvangt u €15,- vergoeding. Daarnaast draagt u bij aan de verbetering van de behandeling van psychosen.

Wat zijn de mogelijke risico’s?
Er is geen risico van deelname aan dit onderzoek. U wordt bijvoorbeeld meestal niet extra geprikt.

Wie organiseert het onderzoek?
CLOZIN is opgezet door psychiater en neurowetenschapper Dr. Jurjen Luykx, werkzaam bij het Hersencentrum Rudolf Magnus dat onderdeel is van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De studie wordt  gecoördineerd door Marte van der Horst, MSc, werkzaam bij de afdeling psychiatrie van het UMCU. De studie werd gesponsord door prof. dr. René Kahn, UMCU, en wordt mede mogelijk gemaakt door GGNet.

Welke centra doen mee aan het onderzoek?
Het CLOZIN onderzoek vindt niet alleen plaats in het UMC Utrecht. Voor het meest recente overzicht van de deelnemende centra, kijk u in the group.

Wilt u meer informatie?
Wanneer u vragen heeft over dit onderzoek, over deelname of uw rechten als deelnemer of over iets anders, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam of uw behandelend arts. De contactgegevens staan hieronder vermeld. Contactgegevens:

E-mailadres: clozin@umcutrecht.nl
Telefoonnummer: +318 875 51460